Piratencultuur is cultureel erfgoed

Vrienden en Ambassadeurs gezocht!

Waarom dit initiatief?

De wereld van de piratenmuziek kent een rijke geschiedenis in het noorden en oosten van het land – maar ook daarbuiten (kijk maar eens op deze website). Jong en oud is onderdeel van deze cultuur, want het is meer dan alleen muziek en plaatjes draaien. In de piratenwereld lijkt geen onderscheid lijkt te zijn tussen de verschillende generaties. De jonge generatie krijgt de piratencultuur mee van de oudere generatie en gaat hier ook volop mee verder. Het verbindt grote groepen mensen. Niet alleen in hun eigen dorp, maar ook ver daarbuiten. Het is een hechte, sociale cultuur.

Ook vinden er door de zenders regelmatig acties plaats voor het goede doel. Niet te veel poespas, maar gewoon samen plezier hebben en geld inzamelen. Ten onrechte is hier weinig aandacht voor, vindt Peter Zwiers. Hij is lid van Provinciale Staten in Drenthe voor de PvdA. Hij woont in Tweede Exloërmond en ziet in zijn directe omgeving hoe belangrijk de piratencultuur in dit gebied is – maar ook ver daarbuiten. Peter zegt: ‘Kom eens kijken in Weiteveen, Nieuw Weerdinge, Beilen of Hoogeveen, maar ook buiten Drenthe. Op veel plekken is het bepalend voor de cultuur in het dorp. Daar kunnen we veel meer mee doen.’

Wat is het idee?

Het idee is om de piratencultuur voor te dragen als zogenaamd immaterieel cultureel erfgoed bij de Nederlandse overheid. Wat is dat precies? Volgens de website immaterieelerfgoed.nl omvat dit het volgende: ‘Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.’

Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.

Peter Zwiers: ‘Met de status van Immaterieel Cultureel Erfgoed zetten we een eerste stap om de piratencultuur de erkenning te geven die deze verdient.’

Wat bereiken we hiermee?

De status als cultureel erfgoed zorgt voor een erkenning van de plattelandscultuur in grote delen van Nederland. Het imago van de piratencultuur wordt ermee verbeterd. In het verlengde daarvan kan geprobeerd worden meer ruimte te geven voor een betere positie van de piratenmuziek binnen het Nederlandse radiobestel.

Wat is hier voor nodig?

Het initiatief krijgt snel bekendheid. Inmiddels hebben de eerste artiesten zich aangesloten bij de oproep van Peter Zwiers. Uit een meningspeiling onder de luisteraars van RTV Drenthe (2.250 stemmen werden uitgebracht) bleek dat bijna 70 procent vindt dat piratenmuziek echt bij de Nederlandse cultuur hoort en een plek verdient op de lijst van cultureel erfgoed. De Facebookpagina Piratencultuur is Cultureel Erfgoed (https://www.facebook.com/piratencultuuriscultureelerfgoed/)

heeft in korte tijd honderden volgers gekregen.

De komende tijd staan er tal van acties op stapel: onder andere een petitie, een fotoboek en lobbywerk richting de Tweede Kamer. Uiteraard zullen ook veel piraten worden bezocht om de cultuur zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het programma is nog steeds in ontwikkeling.

Maar er is meer nodig. Peter Zwiers roept hierbij artiesten en hun vertegenwoordigende bureaus op om de actie te steunen: ‘We hebben Ambassadeurs en Vrienden nodig die hun steun willen uitspreken. Met deze steun kan vervolgens goed onderbouwd een aanvraag worden gedaan tot erkenning. Deze aanvraag moet worden ingediend bij de Unesco. Deze maakt uiteraard meer kans wanneer zoveel mogelijk mensen en organisaties meedoen.’

Aanmelden

Mocht u het initiatief willen steunen, dan willen we u vragen om dat per mail of telefonisch kenbaar te maken. Uiteraard brengen wij uw steun graag onder de aandacht bij de volgers op Facebook en daarbuiten. We denken graag mee hoe dat op zo’n effectief mogelijke wijze te doen. Ook andere ideeën zijn uiteraard welkom. We hopen samen met vele enthousiastelingen de status van Cultureel Erfgoed te verwerven voor de piratencultuur.

We hopen op een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van de PvdA in Drenthe

Peter Zwiers

Statenlid PvdA Drenthe

p.zwiers@drentsparlement.nl

06-18846352